Jak zbudowany jest układ nerwowy człowieka?

Układ nerwowy człowieka zbudowany jest z ośrodkowego układu nerwowego stanowiącego ośrodek nadrzędny oraz obwodowego układu nerwowego. Skomplikowana budowa oraz liczne funkcje sprawiają, że rehabilitacja po przebytym udarze mózgu, urazie lub po operacji guza mózgu przebiega powoli i wymaga licznych powtórzeń w celu odzyskania utraconych czynności.

Czym jest neurorehabilitacja?

Neurorehabilitacja wykorzystuje zjawisko plastyczności struktur mózgowych, czyli zdolności do trwałych zmian pod wpływem nowych informacji. Powstające nowe neurony potrafią przejąć zadania uszkodzonych komórek. Umiejętność ta występuje przez całe życie i jest obserwowana również u osób
dorosłych.

W zależności od lokalizacji uszkodzenia potencjał regeneracji jest zmienny i wymaga indywidualnego podejścia wobec zaistniałych problemów.

W naszym ośrodku dysponujemy wielospecjalistyczną opieką: neurologa , fizjoterapeuty z planem rehabilitacji oraz psychologa lub logopedy.