Consilium – Centrum Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

ul. Orląt Lwowskich 2a

35-303 Rzeszów

+48 730 604 104

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Consilium Spółka z o.o., ul. Orląt Lwowskich 2a, 35-303 Rzeszów. Podanie powyżej danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z kontaktem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym - nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Twoje dane osobowe, nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.