Rehabilitacja Rzeszów, kinezyterapia. Skuteczny fizjoterapeuta.

Rehabilitacja medyczna – cele i założenia

Rehabilitacja medyczna jest to kompleksowe działanie, które ma na celu przywrócenie osobie chorej pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej. Rehabilitacja ma także za zadanie przywrócenie zdolności do pracy, do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia. Fizjoterapeuta pracuje z uszkodzonym lub niewłaściwie funkcjonującym miejscem – kończyną, kręgosłupem, stawami itp. Podstawowymi narzędziami specjalisty są: kinezyterapia, czyli gimnastyka lecznicza, fizykoterapia i masaż (zwłaszcza leczniczy). Terapeuta dodatkowo skupia się na profilaktyce i wypracowaniu zachowań, które zapobiegają powtórzeniu się negatywnych sytuacji w przyszłości.

Neurorehabilitacja  – rehabilitacja pamięci

Szczególną postacią ze względu na zróżnicowanie oddziaływań jest neurorehabilitacja prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów.

W naszym ośrodku pacjent może liczyć na kompleksową i indywidualną opiekę dostosowaną do jego aktualnych potrzeb prowadzoną przez zespół doświadczonych specjalistów.

Kinezyterapia
Fizykoterapia