Logopeda – czym się zajmuje?

Gabinet logopedyczny zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zapewniamy kompleksową diagnostykę i terapię neurologopedyczną ukierunkowaną na likwidowanie wad wymowy i zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych zaburzeniami rozwojowymi bądź uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Oferujemy:

  • Kompleksową diagnozę neurologopedyczną;
  • Terapię wad wymowy u dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Terapie zaburzeń mowy i komunikacji związanych z: afazją, alalią, ORM, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dwujęzycznością, mutyzmem;
  • Rehabilitację mowy u dorosłych po udarach i innych chorobach neurologicznych z afazją, dyzartrią i dysfagią (trudnościami z połykaniem);
  • Terapię jąkania u dzieci;
  • Wczesną naukę czytania metodą krakowską.