Czym zajmuje się poradnia neurologiczna?

Poradnia neurologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego , obwodowego układu nerwowego, chorób nerwowo- mięśniowych oraz zespołami bólowymi kręgosłupa i bólami głowy. Oceny przez specjalistę wymagają chorzy z objawami osłabienia siły mięśniowej, zawrotami głowy, zaburzeniami czucia, zaburzeniami pamięci, ruchami mimowolnymi kończyn, po utracie przytomności, bólami głowy.

Specjaliści z zakresu neurologii

Centrum terapii i rehabilitacji Consilium umożliwia dostęp do szerokiej gamy specjalistów oraz zaplanowanie indywidualnego leczenia, które często okazuje się niezbędne dla pacjentów po przebytym incydencie naczyniowym , operacji guza mózgu lub w chorobach neurozwyrodnieniowych.

Najczęstsze jednostki chorobowe konsultowane w poradni:

 • bóle i zawroty głowy;
 • rwa kulszowa, rwa barkowa, zespół bólowy kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowych;
 • padaczka;
 • uszkodzenie mózgu po udarze;
 • uszkodzenie mózgu pourazowe;
 • choroba Parkinsona;
 • drżenie samoistne;
 • choroba Alzheimera i inne zespoły otępienie;
 • stwardnienie rozsiane;
 • miastenia;
 • polineuropatia.