Czym zajmują się lekarze poradni psychiatrycznej?

Lekarze poradni psychiatrycznej zajmują się diagnostyką i farmakoterapią chorób i zaburzeń psychicznych. Terapia prowadzona jest zgodnie z aktualnymi standardami leczenia psychiatrycznego. Chorzy zakwalifikowani do psychoterapii zostają objęci opieką psychoterapeuty.

Problemy emocjonalne, zaburzenia lękowe, zespoły depresyjne

Pacjenci wymagający konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego to osoby cierpiące z powodu problemów emocjonalnych i zaburzeń lękowych (trudna sytuacja życiowa, nadmierny stres, nerwica ), zespołów depresyjnych, bezsenności, współwystępowania objawów somatycznych i zaburzeń psychiatrycznych, zaburzeń psychicznych u osób starszych, zaburzeń psychotycznych ( schizofrenia, zaburzenia urojeniowe).

Podjęcie odpowiedniego leczenia we wczesnej fazie choroby poprawia jakość życia chorego oraz często pozwala uniknąć ewentualnej hospitalizacji.

Najczęstsze choroby konsultowane w Poradni Psychiatrycznej:

 • depresja;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • schizofrenia;
 • zaburzenia schizoafektywne;
 • zaburzenia psychiczne na tle organicznym ( objawy psychiatryczne powstałe na skutek uszkodzenia mózgowia);
 • zespoły otępienie;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia osobowości;
 • uzależnienie od alkoholu i leków uspokajających.