Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem problemów oraz zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, od wieku niemowlęcego do wczesnej dorosłości. Zakres problemów psychicznych, którymi zajmuje się psychiatria dziecięcy:

 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenie opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzenia lękowe,
 • natręctwa,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • tiki,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD , ADD),
 • upośledzenia umysłowe,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera , autyzm ).