Diagnostyka i terapia chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży

Poradnia neurologiczna dziecięca Poradnia Neurologii Dziecięcej zajmuje się diagnostyką i terapią chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Zakres opieki obejmuje:

 • wrodzone wady rozwojowe;
 • wcześniactwo;
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • całościowe zaburzenia rozwoju;
 • padaczki;
 • bóle głowy;
 • choroby demielinizacyjne;
 • schorzenia nerwowo-mięśniowe;
 • choroby genetyczne;
 • choroby metaboliczne.

Dzieci wymagające konsultacji neurologa dziecięcego mogą prezentować objawy takie jak:

 • utrzymująca się asymetria ciała;
 • brak wodzenia wzrokiem za opiekunem;
 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe;
 • nieprawidłowy przyrost obwodu głowy;
 • opóźnienie wieku osiągania kamieni milowych;
 • zahamowanie rozwoju na pewnym etapie lub utrata nabytych wcześniej przez dziecko umiejętności;
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • bóle i zawroty głowy;
 • zaburzenia równowagi, upadki;
 • zaburzenia koncentracji;
 • trudności szkolne;
 • tiki.

Jednostki chorobowe najczęściej prowadzone w poradni neurologa dziecięcego:

 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • padaczka;
 • autyzm, zespół Aspergera;
 • małogłowie, wielkogłowie;
 • wodogłowie;
 • przepuklina oponowo- rdzeniowa i inne wady rozwojowe układu nerwowego;
 • stan po operacji guza mózgu;
 • stan po udarze mózgu;
 • stan po zapaleniu mózgu.

Co zabrać na wizytę do poradni neurologicznej dziecięcej?

Na wizytę należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka, karty wypisowe ze szpitala, listę aktualnie zażywanych przez dziecko leków i suplementów diety , a także jeśli rodzic posiada również wyniki dotychczas wykonanych ambulatoryjnie badań, konsultacji lekarskich , psychologicznych i logopedycznych.