Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci

Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest usprawnienie zaburzonych funkcji oraz kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron danej osoby. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne metody, m.in.: terapia poprzez zabawę, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (ćwiczenia stymulujące rozwój motoryczny oraz percepcyjny, wzrokowy oraz słuchowy), Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (rozwijanie sprawności ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała), Metoda Dennisona (głównie ćwiczenia ruchowe, które poprawiają koordynację oraz sprawność motoryczną), Metoda Marii Montessori (rozwijanie twórczego i logicznego myślenia poprzez obcowanie z różnymi przedmiotami i szukanie powiązań miedzy nimi), plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia (terapia poprzez taniec), bajkoterapia. Program zajęć rewalidacyjnych jest ściśle dostosowany do potrzeb i możliwości danego dziecka. Plan pracy tworzony jest w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności.