mgr Karolina Tysionkiewicz

psycholog

Psycholog, absolwentka UMCS w Lublinie (specjalność kliniczna i neuropsychologia), oraz terapeuta poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikatu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Oddziale Neurologii oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Pedagogiczno Psychologicznej a także w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. W miejscach tych miała okazję pogłębiać swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne oraz pracować w kontakcie indywidualnym, grupowym oraz systemowym. Ukończyła 4-letnie Podyplomowe Specjalistyczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz roczne szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach z terapii dzieci i młodzieży w tym rocznym szkoleniu dzieci u dr Artura Kołakowskiego. Brała udział w specjalistycznych szkoleniach uprawniających do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi w ocenie zdolności intelektualnych, poznawczych i osobowościowych. Obecnie jej obszarem zainteresowań jest kwestia samoregulacji, rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy oraz terapia schematu. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.