mgr Izabela Oronowicz

neurologopeda

mgr Izabela Oronowicz - neurologopedaAbsolwentka filologii polskiej, logopedii i neurologopedii. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Na co dzień pracuje na Oddziale Neurologii i prowadzi rehabilitację mowy z pacjentami po udarach mózgu. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: afazji, dyzartrii, dysfagii, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii i dysleksji.