mgr Ewelina Krztoń

logopeda

mgr Ewelina Krztoń logopedaAbsolwentka socjologii oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii i neurologopedii, certyfikowany terapeuta Metody Warnkego. Zdobywała doświadczenie i na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w gabinecie logopedycznym oraz przedszkolu specjalnym. W swojej pracy zawodowej ma do czynienia z pacjentami z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, dysleksją, jak również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m. in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, afazją). Podczas prowadzenia terapii wykorzystuje założenia Metody Krakowskiej, prowadzi wczesną naukę czytania metodą sylabową. W codziennej pracy wykorzystuje umiejętności zdobyte podczas różnorodnych szkoleń, takich jak Terapia behawioralna w teorii i praktyce, Terapia ręki, szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej (m. in. symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja funkcji poznawczych).