Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka UMCS w Lublinie z ukończoną specjalnością Psychologia Rodziny. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz III stopniowy kurs Terapii Behawioralnej Stosowana Analiza Zachowania, której metody są zalecane w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenia zawodowe w tym obszarze zdobyła pracując w Podkarpackim Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży a także w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Solis Radius.

Kolejny obszar doświadczeń zawodowych i jednocześnie zainteresowań to praca z osobami starszymi. Praktykę w tej dziedzinie miała okazję zdobyć w czasie kilkuletniej pracy w Zakładzie Opieki Długoterminowej i Hospicjum Stacjonarnym w Rzeszowie, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią w zakresie stymulowania funkcji poznawczych oraz udzielaniem wsparcia osobom w podeszłym wieku z chorobami neurodegeneracyjnymi i w innych uszkodzeniach neurologicznych.

Swoje umiejętności i kwalifikacje wciąż podwyższa poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, a swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.