lek. Karolina Biały-Międlar

specjalista neurolog

lek. Karolina Biały-Międlar - specjalista neurologAbsolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rocznik 2009. Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny neurologii ukończyła w Klinicznym Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Ostatnie lata szkolenia specjalizacyjnego poświęciła aktywnej nauce epileptologii oraz elektroencefalografii. Szczególne doświadczenie w prowadzeniu chorych z padaczką nabyła w trakcie pracy w Poradni Przeciwpadaczkowej. Ukończyła studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie Medycyny bólu.